Ei lähetyskuluja ✓

Toimitus 3-5 arkipäivässä ✓

Yli + 125.000 myytyä tuotetta ✓

14 päivän täysi palautusoikeus ✓

Teknologia

Kinesioteipistä vaatteeksi

Asentoa korjaavien vaatteiden innoituksen lähteenä on ollut kinesioteippi, jonka avulla fysioterapeutit usein korjaavat lihasten liikeratoja, edistävät verenkiertoa sekä lievittävät ja hoitavat selän, niskan ja hartioiden kipuja. Kinesioteippi tukee kehon luontaisia korjausprosesseja etenkin ihon ja lihasten alueella. Kinesioteippi keventää alapuoliseen kudokseen kohdistuvaa kuormitusta ja tukee lihasten liikkuvuutta. Monet teipin tärkeimmistä ominaisuuksista vaikuttavat myös asentoa korjaavissa vaatteissa.

Kinesioteipistä liikkeelle lähtenyt tuotekehitys on saanut aikaan asentoa korjaavia vaatteita, joiden käyttö stimuloi kehon luontaisia korjausprosesseja parantamalla ja rajaamalla lihaskudosvaurioita. Teknologialla stimuloidaan hermopäätteitä sellaisten lihasten yläpuolisessa ihossa, jotka ovat liian heikkoja tuottamaan tarvittavaa tukea itse. Sen tuloksena vastakkaisessa lihasryhmässä syntyy refleksivaste, joka saa jännittyneet ja ylikuormittuneet lihakset avautumaan ja venymään. Kehon asento, tasapaino ja toimivuus paranevat.

____


Seuraavassa kuvattavat Alignmedin tuotteiden vaikutusmekanismit perustuvat vuosina 2008–2015 julkaistuihin tutkimuksiin, joiden kohteena ovat olleet kinesioteipin vaikutukset, sekä yhteen tutkimukseen, jossa tutkittiin asentoa korjaavia T-paitoja interventiona. Kinesioteipin vaikutusten katsotaan voivan toteutua myös Alignmedin paidoissa, sillä paitojen ainutlaatuiset Neuroband-hihnat on suunniteltu tuottamaan kinesioteippiä vastaava vaikutus. 

Teksti: Lars Corneliussen (fysioterapeutti)
 
 
Ristiselän kivut
Vähintään viikon kestäneissä ristiselän kivuissa kinesioteippi voi auttaa vähentämään kipua välittömästi ja lisätä toiminnallisuutta sekä selkälihasten kestävyyttä lumeteippiin verrattuna (1). Tämä käy ilmi satunnaisesta kontrolloidusta tutkimuksesta eli RCT-tutkimuksesta, jossa tutkittiin kroonisista ristiselän kivuista kärsiviä potilaita. Muissa tutkimuksissa on todettu rajallisia kliinisiä vaikutuksia, ja sen vuoksi eräässä meta-analyysissa (2) päätellään, ettei kinesioteipin vaikutusta ristiselän kipuihin yksistään käytettynä ole vielä osoitettu vakuuttavasti. Kinesioteippiä suositellaan siksi fyysisen aktiivisuuden / harjoittelun ja fysioterapeuttisen intervention lisäksi. Niiden yhteydessä kinesioteippi voi auttaa lievittämään pahimpia kipuja nopeasti. Vastaavasti Alignmedin paidat sopivat ristiselän kipujen hoidon ja ennaltaehkäisyn tueksi.
 
Lihasväsymys
Selkärankaa ympäröivien paravertebraalisten lihasten väsyminen on keskeinen kroonisen ristiselän kivun aiheuttaja (3). Kinesioteipillä on RCT-tutkimuksessa (3) havaittu olevan myönteinen, tilastollisesti merkitsevä vaikutus nuorten ja terveiden ihmisten lihasväsymykseen verrattuna koehenkilöiden ryhmään, joka ei käyttänyt teippiä. Lumeteippiin nähden tutkimuksessa ei voitu havaita tilastollisesti merkitsevää eroa, mikä viittaa siihen, että kinesioteipillä voi olla lihasten kestävyyden kannalta myös lumevaikutusta. Myös Alignmedin paidoilla voi olla vastaavia suotuisia vaikutuksia lihasväsymykseen.
 
Niskakivut
Kinesioteipillä voidaan lievittää niskakipuja. Tämä käy ilmi RCT-tutkimuksesta (4), jossa tutkittiin mekaanisista niskakivuista kärsiviä potilaita. Tutkimuksessa kinesioteippiä käyttäneessä ryhmässä havaittiin viikon kuluessa sama tilastollisesti merkitsevä myönteinen vaikutus kipuihin ja toiminnallisuuteen kuin kahdella servikaalisella manipulaatiokäsittelyllä, joiden teho oli aiemmin osoitettu (4).
Toisessa tutkimuksessa (5) kinesioteippiä tutkittiin interventiona, ja siinä havaittiin, että piiskaniskutyyppisistä niskakivuista kärsineiden potilaiden ryhmällä niskakivut lievittyivät merkittävästi sekä välittömästi että 24 tunnin kuluessa kinesioteipin käytön aloittamisesta verrattuna lumeteippiä käyttäneeseen ryhmään. Myös Alignmedin paidoilla voi täten olla myönteisiä vaikutuksia niskakipujen hoidossa.
 
Hartiakivut
Kinesioteippi on osoittautunut tehokkaaksi potilailla, joilla on olkanivelen hankausoireyhtymä. Erään RCT-tutkimuksen (6) mukaan kipujen tilastollisesti merkitsevä väheneminen oli viikon kuluttua suurempaa ryhmässä, joka käytti kinesioteippiä ja suoritti olkapääliikkeitä, kuin kontrolliryhmässä, joka suoritti samoja harjoitteita sekä sai ultraääni-/TNS-hoitoa kinesioteipin käytön sijaan. Olkapääliikkeiden lisänä kinesioteipillä oli tilastollisesti merkitsevää myönteistä vaikutusta myös 12 päivän kuluttua mitattuna kipuna, toiminnallisuutena ja kivuttomana liikkuvuutena verrattuna pelkkään harjoitteluun (7). Toisessa RCT-tutkimuksessa (8) puolestaan tutkittiin nuoria, joilla oli olan kiertäjäkalvosimen tendiniitti/hankausoireyhtymä. Siinä todettiin, että kinesioteipillä ei kolmen ja kuuden päivän ajan käytettynä yksistään ollut myönteistä vaikutusta kipuihin, toiminnallisuuteen tai kivuttomaan liikkuvuuteen verrattuna lumeteippiin. Käytettävissä olevaa tutkimustietoa arvioivassa review-artikkelissa (9) todetaan yhteenvetona, että kinesioteippi voi harjoittelun ohella käytettynä auttaa vähentämään kipuja tehokkaasti, välittömästi ja lyhytkestoisesti. Näin ollen myös Alignmedin paitoja voi käyttää hartiakipujen hoidon ja ennaltaehkäisyn tukena.
 
Sensorinen palaute
Kinesioteipin kipuja lievittävän vaikutuksen arvioidaan osaltaan perustuvan siihen, että teippi lisää ihoon kohdistuvaa painetta ja venyttää ihoa stimuloiden samalla mekanoreseptoreja, ja tämä vähentää kipua (vrt. porttikontrolliteoria) (10). Teoria on liitettävissä myös Alignmedin paitoihin, vaikka todistettua tutkimustietoa aiheesta ei vielä olekaan.
Ne kuitenkin tukevat taktiilistimulointia. Eräässä RCT-tutkimuksessa (11) tutkittiin dystoniapotilaita ja havaittiin, että kinesioteippi paransi huomattavasti somatosensorista tilapäistä diskriminaatiota ja samalla kivun lievittymistä. Tämä voi viitata siihen, että teipin taktiilisilla ja sensorisilla mekanismeilla voi olla myönteistä vaikutusta kipuun, ja se on myös Alignmedin paitojen mahdollinen vaikutus.
Afferentti ja sensorinen palaute ovat välttämättömiä voimakestävyyden maksimoimiseksi. Toisessa tutkimuksessa (12) toinen ryhmä käytti kinesioteippiä ja toinen ei. Siinä värähtelyn todettiin estäneen molempien ryhmien afferenttia sensorista palautetta. Kinesioteipin taktiili stimulaatio voi siis vähentää lihasheikkoutta aktivoimalla afferentteja Ia-neuroneja ja efferenttejä gamma-neuroneja. Tutkimukset voivat selittää Alignmedin paitojen myönteisiä vaikutuksia, joita niiden Neuroband-hihnoilla voi olla afferentteihin fysiologisiin mekanismeihin. 
 
Asentokontrolli
Ennakoiva asentokontrolli voi tehostua, kuten käy ilmi tutkimuksesta (13), jossa kinesioteipin käyttöä tutkittiin kroonisista ristiselän kivuista kärsivillä potilailla. Kinesioteippiä käyttäneessä ryhmässä muun muassa poikittaisten vatsalihasten EMG-aktiivisuus ja motorisen aivokuoren aktiivisuus lisääntyivät tilastollisesti kontrolliryhmään verrattuna. Tämä voi tarkoittaa sitä, että Alignmedin T-paidoissa käytettävät Neuroband-hihnat voivat tukea asentoa ylläpitävien lihasten aktiivisuutta ja lisätä asentokontrollissa tarvittavaa neuromuskulaarista aktiivisuutta.
                                                                                                                                 
Ryhti
Hartiakivut ja toimintakykyä alentavat glenohumoraaliset oireyhtymät, kuten kiertäjäkalvosimen hankausoireyhtymä tai glenohumeraalinen nivelen tai nivelpussin instabiliteetti, saattavat johtua skapulohumeraalisen liikerytmin häiriintymisestä (14). Skapulohumeraaliseen liikerytmiin vaikuttavat ilmeisesti myös monet muut tekijät, kuten olkapään asento, asento- ja liikeaisti, peruslihasten EMG-aktiivisuus ja lihasjännityksen muutokset, jotka välittömästi tai välillisesti liittyvät hartioihin ja skapulohumeraaliseen liikerytmiin (14–17)
 
Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin kinesioteipin vaikutusta niska-hartiaseudun kipuihin ja vaurioihin liittyvän oireilevan olkapään (UCS) hoidossa (17). Tutkimuksessa havaittiin merkittävää vaikutusta UCS:ään esimerkiksi pienen rintalihaksen pituutena mitattuna (17). Myös eräässä tapaustutkimuksessa, jossa käytettiin samanlaisia mittausmenetelmiä, havaittiin välitön vaikutus humeruksen sijaintiin nivelpussissa (18). Eräässä tutkimuksessa testattiin asentoa korjaavia paitoja, joissa oli käsin säädettäviä venykepaneeleja, ja havaittiin, että venyvän paidan käytöllä oli merkittävää vaikutusta olkapään asentoon (16). Niiden tutkimusten perusteella, joissa on osoitettu kinesioteipin asentoa korjaava vaikutus (14,18), Alignmedin asentoa korjaavat, Neuroband-hihnoilla varustetut T-paidat voivat vaikuttaa skapulohumeraaliseen lihasrytmiin.
Kyfoosin lisääntyminen lisää selkärangan murtumien riskiä sekä välilevyihin kohdistuvaa painetta. Se myös rajoittaa toiminnallista liikkuvuutta. Lisääntyneestä kyfoosista kärsivillä osteoporoosipotilailla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että olkapäiden tiukka teippaus Alignmedin Neuroband-hihnojen tapaan vähensi kyfoosia huomattavasti. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että mitä enemmän kyfoosia potilailla oli ennen koetta, sitä suuremman hyödyn he interventiosta saivat. (19)
Näin ollen Alignmedin paidat voivat vähentää osteoporoosipotilaiden kyfoosia.
 
EMG-aktiivisuus  
Esimerkiksi olkanivelen hankausoireyhtymästä kärsivillä on taipumusta epäkäslihaksen yläosan lisääntyneeseen EMG-aktiivisuuteen ja sen alaosan vähentyneeseen aktiivisuuteen (16). Useissa tutkimuksissa, joissa kinesioteippiä on käytetty olkapäässä vastaavassa kohdassa kuin mihin Alignmedin paitojen Neuroband-hihnat sijoittuvat, on havaittu merkittävää vaikutusta EMG-aktiivisuuden vähentymiseen epäkäslihaksen yläosassa ja sen lisääntymiseen lihaksen alaosassa (14, 17). Eräässä tutkimuksessa puolestaan testattiin kinesioteipin sijaan asentoa korjaavaa paitaa, jossa oli käsin säädettävät venykepaneelit (15). Tässäkin tutkimuksessa epäkäslihaksen ylä- ja alaosan EMG-aktiivisuudessa havaittiin merkittäviä muutoksia.
Yhdessä tutkimuksista todettiin korrelaatiosuhde EMG-muutosten ja asento- ja liikeaistin parantumisen välillä (14). Yleisesti kaikissa mainituissa tutkimuksissa on havaittu taipumusta siihen suuntaan, että teipin tai paidan avulla saatetaan voida muuttaa epäkäslihaksen lisäksi myös esimerkiksi etumaisen sahalihaksen ja kolmipäisen hartialihaksen EMG-aktiivisuutta (14, 17). Alignmedin asentoa korjaavilla T-paidoilla saatetaan saada vastaavia tuloksia, sillä niiden tekninen toimintaperiaate on vastaava kuin kinesioteipin.
 
Ryhti ja hengitys
Ihanteellinen hengitys lähtee kehon keskeltä ja leviää ulospäin. Ihanteellisen hengityksen edellytys on joustava rintakehä, jonka toimintaa eivät rajoita jännittyneet tai lyhentyneet lihakset (esimerkiksi pienet rintalihakset) tai asentorajoitteet, kuten lisääntynyt rintarangan kyfoosi tai eteenpäin kiertyneet hartiat (20).
Alignmedin asentoa korjaavat T-paidat voivat auttaa välillisesti parantamaan epäoptimaalista hengitystä, sillä kuten edellä on todettu, niillä voi olla vaikutusta EMG-aktiivisuuteen tai kinesioteippiä vastaavaan asennon korjaamiseen. Alignmedin paidat ovat sen vuoksi hyvä lisä varsinaisen hengitystä tai keuhkojen toimintaa tukevaan fysioterapiaan. Ne voivat edistää lihasten ja kehon yleistä tasapainoa, joka on optimaalisen hengityksen edellytys.
 
Muita suotuisia vaikutuksia
Kinesioteipistä useissa tutkimuksissa saadut tulokset osoittavat, että se on hoitomenetelmä siinä missä muutkin. Tästä lähtökohdasta käsin hoitolaitosten on syytä valita sellainen hoito tai interventio, joka on kustannustehokkain, nopea, käyttäjäystävällinen ja potilaan kannalta vaikuttava (21). Yhtenä vaihtoehtona kinesioteipin tapaan on syytä ottaa huomioon Alignmedin asentoa korjaava T-paita, sillä T-paita on potilaan tai käyttäjän kannalta sangen vaivaton hoitokeino mahdollisiin myönteisiin vaikutuksiin nähden. Kun paitaa käytetään, se muistuttaa käyttäjäänsä jatkuvasti paidan kantamisesta ja tekee hänet tietoiseksi terveyttä edistävästä interventiosta, joka toteutuu paidan aiheuttaman taktiilin stimulaation ja asentoa korjaavien Neuroband-hihnojen avulla.
 
Yhteenveto
Alignmedin asentoa korjaavilla T-paidoilla voi olla monia myönteisiä vaikutuksia, ja ne ovat melko edullisia ja potilaan kannalta vaivattomia käyttää. Tämän perusteella arvioidaan, että paidat ovat varteenotettava ja hyvä tuote, johon liittyy paljon mahdollisuuksia. Vaikka mainituissa tutkimuksissa ei välttämättä ole käytetty kinesioteippiä vastaavissa kohdin kuin missä Alignmedin Neuroband-hihnat sijaitsevat, Alignmedin paidat ja T-paidat on syytä ottaa huomioon hoitoa ja ennaltaehkäisyä tukevana keinona. T-paidan voidaan katsoa sopivan muskuloskeletaalisten vaivojen yleisen lääketieteellisen hoidon rinnalle ja tueksi.

 
Lähteet
1.     Adelaida, Castro Sánchez AM, Lara Palomo IC, Matarán Peñarrocha GA, Fernández Sánchez M, Sánchez Labraca N, et al. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J Physiother. 2012;58(2):89–95.
2.     Lim ECW, Tay MGX. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med. 2015 Dec 1;49(24):1558–
3.     Álvarez Álvarez S, San José FG-M, Rodríguez Fernández AL, Güeita Rodríguez J, Waller BJ. Effects of Kinesio® Tape in low back muscle fatigue: randomized, controlled, doubled-blinded clinical trial on healthy subjects. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(2):203–12.
4.     Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Peñas C. Short-term effects of kinesio taping versus cervical thrust manipulation in patients with mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Aug;42(8):724–30.
5.     González-Iglesias J, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Huijbregts P, Del Rosario Gutiérrez-Vega M. Short-term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Jul;39(7):515–21.
6.     Erkan, Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol. 2011 Feb 1;30(2):201–7.
7.     Şimşek HH, Balki S, Keklik SS, Öztürk H, Elden H. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(2):104–10.
8.     Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Jul;38(7):389–95.
9.     Raewyn, Taylor RL, O’Brien L, Brown T. A scoping review of the use of elastic therapeutic tape for neck or upper extremity conditions. J Hand Ther. 2014 Jul 1;27(3):235.
10.   Kachanathu SJ, Alenazi AM, Seif HE, Hafez AR, Alroumim MA. Comparison between Kinesio Taping and a Traditional Physical Therapy Program in Treatment of Nonspecific Low Back Pain. J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1185–8.
11.   Pelosin E, Avanzino L, Marchese R, Stramesi P, Bilanci M, Trompetto C, et al. kinesiotaping reduces pain and modulates sensory function in patients with focal dystonia: a randomized crossover pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2013 Oct;27(8):722–31.
12.   Konishi Y. Tactile stimulation with kinesiology tape alleviates muscle weakness attributable to attenuation of Ia afferents. J Sci Med Sport Sports Med Aust. 2013 Jan;16(1):45–8.
13.   Bae SH, Lee JH, Oh KA, Kim KY. The effects of kinesio taping on potential in chronic low back pain patients anticipatory postural control and cerebral cortex. J Phys Ther Sci. 2013 Nov;25(11):1367–71.
14.   Lin J, Hung C-J, Yang P-L. The effects of scapular taping on electromyographic muscle activity and proprioception feedback in healthy shoulders. J Orthop Res Off Publ Orthop Res Soc. 2011 Jan;29(1):53–7.
15.   Cole AK, McGrath ML, Harrington SE, Padua DA, Rucinski TJ, Prentice WE. Scapular bracing and alteration of posture and muscle activity in overhead athletes with poor posture. J Athl Train. 2013 Feb;48(1):12–24.
16.   Selkowitz DM, Chaney C, Stuckey SJ, Vlad G. The effects of scapular taping on the surface electromyographic signal amplitude of shoulder girdle muscles during upper extremity elevation in individuals with suspected shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Nov;37(11):694–702.
17.   Han J-T, Lee J-H, Yoon C-H. The mechanical effect of kinesiology tape on rounded shoulder posture in seated male workers: a single-blinded randomized controlled pilot study. Physiother Theory Pract. 2015 Feb;31(2):120–5.
18.   Gak H-B, Lee J-H, Kim H-D. Efficacy of kinesiology taping for recovery of dominant upper back pain in female sedentary worker having a rounded shoulder posture. Technol Health Care Off J Eur Soc Eng Med. 2013;21(6):607–12.
19.   Alison, Greig AM, Bennell KL, Briggs AM, Hodges PW. Postural taping decreases thoracic kyphosis but does not influence trunk muscle electromyographic activity or balance in women with osteoporosis. Man Ther. 2008;13(3):249–57.
20.   Brocki BC, Poulsgaard IJ, Alsted AJ. Lungefysioterapi: en grundbog. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
21.   Montalvo AM, Cara EL, Myer GD. Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. Phys Sportsmed. 2014 May;42(2):48–57.